Formule Eend Race te Gent
Met uw deelname heeft u bijgedragen aan het waterproject voor Les Arbres de la Vie. Kijk hier naar de winnende eendjes.Schenk nu een boom.

Stop de opmars van de woestijn

Bomen voor Leven op de Senegaloever
In de ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren een verschuiving merkbaar van hulp naar het verschaffen van duurzame werkgelegenheid ter plaatse. Voor zover het geen verkapte budgetvermindering is, kan dit in veel gevallen toegejuicht worden.

Dit gaat natuurlijk niet voor alles op want voor bijvoorbeeld openbare nutsvoorzieningen is dit minder evident en moet de gemeenschap ook bijspringen. Alleen heeft de gemeenschap ginder daar vaak de middelen niet voor.

Wij gaan dus nu werken, samen met u, aan een project dat niet alleen zelfbedruipend moet zijn maar ook in de regio een economische opleving moet teweegbrengen en blijvend een duurzame verbetering van de levenskwaliteit meebrengen.

In dit nieuwe kader ontwikkelt Watafrik het project Bomen voor Leven (Les Arbres de la Vie) met drie grote doelen voor ogen:
  1. Duurzame werkverschaffing met een leefbaar inkomen voor de plaatselijke bevolking
  2. Het stoppen van de verwoestijning
  3. Permanent gezond water en voedselvoorziening

Met dit project gaan we, aan de oevers van de Senegalrivier, op 100hectare opbrengstbomen planten, van fruitbomen tot de gomboom. Dit wordt uitgevoerd door een plaatselijke coöperatieve die op sociaal-commerciële leest zal geschoeid zijn.

De financiering gebeurt voor 10 jaar door de Belgische cvba Oazi die hiervoor o.a. via crowdfunding de nodige fondsen zal inzamelen.

De bedrijfsvoering is in handen van de lokale vennootschap. Dit project wordt gerealiseerd in het grotere kader van de Grote Groene Muur van de Afrikaanse Unie.
Een project waarbij men in zijn oorspronkelijke vorm om de woestijn te stoppen, een bos van 15 km breed, van Dakar tot Djibouti wou aanleggen.
Nu gaat men naar lokale beplantingen, groene eilanden, die waar nodig, de woestijn een halt toeroepen.

Met de keuze voor fruitbomen wordt niet alleen de woestijn gestopt maar ook voor de deelnemers een inkomen gecreëerd door de verkoop en verwerking van het fruit.

In dit project realiseert Watafrik de watercomponent en heeft Watafrik de algemene leiding. Voor de bos en landbouwcomponent laten we ons bijstaan door de afdeling tropische landbouw van Vlaamse universiteiten.

Zie ook project Les Arbres de la Vie


Laatste wijziging
03 juli 2017