Dinsdag 26 september 2017 om 13uur Lees meer...
Schenk nu een boom

Lezing: Wo 15 nov. 2017 om 15uur Lees meer..

Woensdag 15 nov. 2017 om 18uur Lees meer...
Er is nog plaats, word vrijwilliger

Koop vandaag, morgen is het misschien weg!
Project: Ould Yenjé Project: Les arbres de la vie

Ould Yenjé is de hoofdplaats van het gelijknamige departement (moughataa) in het zuidoosten van Mauritanië.

Deze “stad” van een kleine 5.000 inwoners heeft geen noemenswaardige landbouw op een weinig veeteelt na.

In 2013 zijn er meerdere runderen gestorven vermoedelijk door het drinken van water uit de open traditionele waterput. Voor de voedselvoorziening is de stad nu volledig aangewezen op de hoofdstad en de goodwill van de overheid.

Watafrik heeft op zich genomen voor deze gemeenschap de waterputten voor de voedselkweek in de gemeenschappelijke moestuin te realiseren.

Dit kan echter alleen met uw hulp. Iedere kleine bijdrage telt.
Zie ook Ould Yenjé.

Bomen voor Leven op de Senegaloever
In de ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren een verschuiving merkbaar van hulp naar het verschaffen van duurzame werkgelegenheid ter plaatse. Voor zover het geen verkapte budgetvermindering is, kan dit in veel gevallen toegejuicht worden.

Dit gaat natuurlijk niet voor alles op want voor bijvoorbeeld openbare nutsvoorzieningen is dit minder evident en moet de gemeenschap ook bijspringen. Alleen heeft de gemeenschap ginder daar vaak de middelen niet voor.

Wij gaan dus nu werken, samen met u, aan een project dat niet alleen zelfbedruipend moet zijn maar ook in de regio een economische opleving moet teweegbrengen en blijvend een duurzame verbetering van de levenskwaliteit meebrengen.

In dit nieuwe kader ontwikkelt Watafrik het project Bomen voor Leven (Les Arbres de la Vie) met drie grote doelen voor ogen:

  1. Duurzame werkverschaffing met een leefbaar inkomen voor de plaatselijke bevolking
  2. Het stoppen van de verwoestijning
  3. Permanent gezond water en voedselvoorziening

Met dit project gaan we, aan de oevers van de Senegalrivier, op 100 hectare opbrengstbomen planten, van fruitbomen tot de gomboom. Dit wordt uitgevoerd door een plaatselijke coöperatieve die op sociaal-commerciële leest zal geschoeid zijn.

De financiering gebeurt voor 10 jaar door de Belgische cvba Oazi die hiervoor o.a. via crowdfunding de nodige fondsen zal inzamelen.

De bedrijfsvoering is in handen van de lokale vennootschap. Dit project wordt gerealiseerd in het grotere kader van de Grote Groene Muur van de Afrikaanse Unie.
Een project waarbij men in zijn oorspronkelijke vorm om de woestijn te stoppen, een bos van 15 km breed, van Dakar tot Djibouti wou aanleggen.
Nu gaat men naar lokale beplantingen, groene eilanden, die waar nodig, de woestijn een halt toeroepen.

Met de keuze voor fruitbomen wordt niet alleen de woestijn gestopt maar ook voor de deelnemers een inkomen gecreëerd door de verkoop en verwerking van het fruit.

In dit project realiseert Watafrik de watercomponent en heeft Watafrik de algemene leiding. Voor de bos en landbouwcomponent laten we ons bijstaan door de afdeling tropische landbouw van Vlaamse universiteiten.

Zie ook project Les Arbres de la Vie“Internationaal Decennium van Water voor Duurzame Ontwikkeling”


Met het “Internationaal Decennium van Water voor Duurzame Ontwikkeling” wil de VN van 2018 tot 2028 water in de kijker zetten. Want water is onmisbaar voor de uitroeiing van honger en armoede.
Nog steeds heerst een schrijnend gebrek aan drinkbaar water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Bovendien doen verstedelijking, bevolkingsgroei, woestijnvorming, droogte en klimaatverandering er nog een schepje bovenop. Waterschaarste dreigt steeds meer voor te komen, naast watervervuiling en rampen gelinkt aan water.

Met dit waterdecennium wil de VN het roer omgooien. Meer dan ooit dient water op een werkelijk duurzame manier beheerd te worden. De VN wil dan ook zoveel mogelijk partners betrekken om alle internationaal afgesproken doelen verbonden met water te halen, met inbegrip van deze die vervat zitten in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Het waterdecennium vangt aan op Wereldwaterdag 22 maart 2018 en duurt tot Wereldwaterdag 22 maart 2028. UN Water staat in voor de organisatie.


Laatste wijziging
12 september 2017
 
Zij steunen ons