Home Watafrik Watafrik homepage
Waarom Watafrik?


 
Het lijkt bijna niet mogelijk dat er op deze welvarende planeet nog mensen moeten leven in temperaturen tot over de 40 graden zonder voldoende water, zonder uitzicht op een betere toekomst, zonder voldoende voedsel.
En door de klimaatverandering wordt het er niet beter op.

Watafrik zet zich in voor deze mensen in het Sahelgebied, want hun beperkte inkomen en gebrek aan goede opleiding, laat niet toe zelf te kunnen investeren in hun basis ontwikkeling. Maar één ding is zeker: reik hen de hand en ze staan klaar voor verandering.
Pas wanneer hun inkomen gegroeid is naar pakweg 2.000 euro per jaar kunnen ze op zelfstandige manier hun groei onderhouden.

Maar om dat te realiseren moeten we de hele weg meegaan: water, landbouw, vorming, gezondheidszorg, handel, nijverheid en infrastructuur. Zonder het afwerken van het hele programma blijft de ontwikkeling ergens steken en was het allemaal tevergeefs.
Maar nu moet er eerst water zijn, gezond water.

Daarom verzekeren we eerst de bouw van waterputten. Vele donateurs droegen reeds hun steentje bij tot dit goede doel. Dankzij hun hulp kan de basis gelegd worden voor de uitwerking van het verdere masterplan. U doet toch ook mee als donateur of vrijwilliger!
Project: Ould Yengé Project: Les arbres de la vie

Ould Yengé is de hoofdplaats van het gelijknamige departement (moughataa) in het zuidoosten van Mauritanië.

Deze “stad” van een kleine 5.000 inwoners heeft geen noemenswaardige landbouw op een weinig veeteelt na.

In 2013 zijn er meerdere runderen gestorven vermoedelijk door het drinken van water uit de open traditionele waterput. Voor de voedselvoorziening is de stad nu volledig aangewezen op de hoofdstad en de goodwill van de overheid.

Watafrik heeft op zich genomen voor deze gemeenschap de waterputten voor de voedselkweek in de gemeenschappelijke moestuin te realiseren.

Dit kan echter alleen met uw hulp. Iedere kleine bijdrage telt.
Zie ook Ould Yengé.


Bomen voor Leven op de Senegaloever

In de ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren een verschuiving merkbaar van hulp naar het verschaffen van duurzame werkgelegenheid ter plaatse. Voor zover het geen verkapte budgetvermindering is, kan dit in veel gevallen toegejuicht worden.

Dit gaat natuurlijk niet voor alles op want voor bijvoorbeeld openbare nutsvoorzieningen is dit minder evident en moet de gemeenschap ook bijspringen. Alleen heeft de gemeenschap ginder daar vaak de middelen niet voor.

Wij gaan dus nu werken, samen met u, aan een project dat niet alleen zelfbedruipend moet zijn maar ook in de regio een economische opleving moet teweegbrengen en blijvend een duurzame verbetering van de levenskwaliteit meebrengen.

Zie ook project Les Arbres de la Vie
Laatste wijziging
16 november 2017