Nieuwsbrief

   

Inschrijven

Klik op deze link

 

Nieuwsbrief april

 

 

 

   

 

De staat van OS in België

Jean-Yves Saliez meldt in de nieuwsbrief van Enabel (zeg Enable op zijn Engels) met fierheid dat 5% van de projecten van Enabel gerealiseerd wordt met extern kapitaal. Het streefcijfer is zelfs 35%. Niets op tegen ware het niet dat dit waarschijnlijk andermaal zal resulteren in een vermindering van de eigen budgetten voor OS.
Waar in de Oeso-landen in 2017 het budget voor OS gemiddeld gezakt is met 0.6% is dit in België met 8.2 % naar beneden gegaan.

We beloofden ooit plechtig een jaarlijkse investering van 0.7% van het BNP om de Millenniumdoelen te halen. Toen waren er nog 8 doelen, nu zijn er al 17 SDG’S maar zonder concreet engagement.
Moet Buitenlandse Zaken geen collectebussen plaatsen voor OS?

Van schenken naar werk verschaffen

Dat er een verschuiving is van doneren naar investeren in sociaal verantwoorde zakelijke projecten is positief, maar alleen indien de begunstigde bevolking er ook beter van wordt en niet wanneer het de zoveelste truc is om het budget naar beneden te helpen. Want zoals het oude adagium zegt: we moeten geen vis geven, maar ze leren vissen. Maar dan moeten wij in de zeeën niet alle vis om zeep helpen met plasticverontreiniging.Ould Yengé, Yebtan, Yélimané

et les autres…

Wij hebben beloofd dat we in die plaatsen voor water en sanitair zouden zorgen in vaak kleinschalige projecten. Daarvoor vragen we subsidies aan, organiseren we evenementen maar steeds is er een behoorlijk restsaldo te financieren.
Eigenlijk hopen we dat u hiervoor zal bijdragen. Dat kan met 5 euro maar 20 euro is beter natuurlijk.
Nog veel beter is iets organiseren. Dat moet niet alleen tijdens de maand december zijn. Mei en juni zijn daar zeer geschikte warme maanden voor. Aan de slag!

Volg ons op facebookvzw WATAFRIK - info@watafrik.org