logo Instagram

AGROFORESTRY

In de ontwikkelingssamenwerking is er de laatste jaren een verschuiving merkbaar van hulp naar het verschaffen van duurzame werkgelegenheid ter plaatse. Wie een inkomen heeft kan tenslotte zichzelf redden.

In dit kader ontwikkelt Watafrik het project Bomen voor Leven (Les Arbres de la Vie) met drie grote doelen voor ogen:
1. Duurzame werkverschaffing met een leefbaar inkomen voor de plaatselijke bevolking
2. Het stoppen van het oprukken van de woestijn
3. Permanent gezond water en voedselvoorziening

In dit project gaan we op 100 hectare opbrengstbomen planten, van fruitbomen tot de gomboom.

Dit gebeurt door een coöperatieve die op sociaal-commerciële leest zal geschoeid zijn. De financiering gebeurt voor 10 jaar onder leiding van Watafrik die hiervoor de nodige fondsen zal inzamelen. De bedrijfsvoering is in handen van de lokale coöperatieve onder onze begeleiding.

Dit project wordt ook gerealiseerd in het kader van de Grote Groene Muur. Een project waarbij men in zijn oorspronkelijke vorm om de woestijn te stoppen een bos van 15 km breed, van Dakar tot Djibouti wou aanleggen. Nu gaat men naar lokale aanleg van bossen die waar nodig de woestijn een halt toeroepen.

Met de keuze voor fruitbomen wordt niet alleen de woestijn gestopt maar ook voor de deelnemers een inkomen gecreëerd door de verkoop en verwerking van het fruit.

Dit is ook een “agroforestry” project, een combinatie van land- en bosbouw, waarbij tussen de bomen aan groenteteelt wordt gedaan.
Deze oogst voorziet dan in korte termijn inkomsten. De groenten kunnen verkocht worden op de plaatselijke markt of duurzaam verwerkt worden. Maar niets mag verloren gaan.

In dit project realiseert Watafrik de watercomponent en heeft Watafrik de algemene leiding. Voor de bos en landbouwcomponent laten we ons bijstaan door de afdeling tropische landbouw van de Vlaamse universiteiten.

Verder doen we voor andere componenten beroep op meerdere partners.