Doneren

Omdat water een recht is hebben we uw donatie voor Afrika nodig!


Ook voor de financiële kant zijn we in grote mate afhankelijk van uw bijdrage. In tijden van financiële crisis gaat ook de overheid snoeien in ontwikkelingshulp en moet de kleinere koek over velen verdeeld worden.

Voor zover mogelijk worden alle donaties besteed in Afrika. Wij hebben natuurlijk ook kosten zoals telefoon, communicatie, enz…
We streven er echter naar die zo minimaal mogelijk te houden.

Maar we weten dat we op u kunnen rekenen om onze projecten in Afrika te realiseren!
Via de ING rekening van Watafrik
U kan steeds een gift storten op:
rekeningnummer ING IBAN BE83 3630 7317 4315 op naam van Water voor Afrika - Antwerpen