logo Instagram

IMBEKE

Samen met onze Belgische partner Imani Belgium zet Watafrik zich in voor de watercomponent, de opvang en het bewaren van regenwater, bij het Imbeke Opleidingscentrum. Het doel van dit project, gelegen in Kenia (Oyugis), is om een permanente watervoorraad te realiseren voor het centrum en voor de dorpsbewoner voor de sanitaire installaties, het wassen en poetsen, drinken voor de dieren, bevloeiing van teelten onder schaduwnetten en de demo-percelen land- en tuinbouw en voor de bouwwerken.

Het afgelopen jaar heeft nog maar eens aangetoond dat de seizoenen onregelmatig verlopen. Zo stierven tijdens het regenseizoen de gewassen en teelten als gevolg van een droogteperiode. Met als gevolg niet alleen financieel verlies –meerkost voor arbeid, plantgoed en meststoffen– maar tevens een verlate oogst, met als direct gevolg voedselonzekerheid.

Het project is deel van het hoofddoel om de levensstandaard te verbeteren van de plaatselijk, vaak zeer arme, bevolking in en rond het Imbeke opleidingscentrum.

Het project heeft de intentie dat te doen door:
• De mensen bewust te maken van de belangrijkheid van zuiver drinkwater en te trachten daardoor indirect het aantal water gerelateerde ziekten te verminderen
• De hygiëne te verbeteren door ervoor te zorgen dat water beschikbaar is in het sanitair blok.
• Helpen om de ontwikkeling van de lokale bevolking te verbeteren door water beschikbaar te stellen voor irrigatie. Daardoor de oogsten te verbeteren ten gevolge van betere irrigatie technieken
Dit project dat 16.800 euro gaat kosten kunnen wij alleen realiseren met uw steun.