SPP

Service des Pompes et des Puits

 
  1. De eerste taak van de SPP ploeg is het installeren van het plaatselijk watercomité. Dit comité zorgt voor de organisatie van de waterbedeling, de inning van het geld en het klein onderhoud van de installatie. Zij zijn de basis van de duurzaamheid.
    De verantwoordelijken van het watercomité krijgen de nodige opleiding. De voorkeur gaat uit naar een comité van vrouwen.

  2. De tweede taak is in het dorp de drinkwatervoorziening veilig stellen door groot onderhoud of herstel van pompen, putten of zuiveringinstallatie. Binnen de mate van de mogelijkheden worden defecte pompen hersteld of vervangen en worden installaties verbeterd of aangepast. Hierbij wordt ook de waterkwaliteit gecontroleerd en waar nodig zachte technieken voor waterzuivering aangeleerd. Hierbij is hergebruik van afvalwater primordiaal. Ook wordt waterharvesting in de praktijk gebracht.

  3. De derde taak is voorlichting geven op het vlak van sanitatie en hygiëne. Dit gebeurt door middel van een filmvoorstelling. Door middel van filmpjes wordt op aanschouwelijke manier de noodzaak van hygiëne en milieuzorg aangeleerd.

  4. De vierde taak is het installeren samen met de bevolking van de sanitaire voorzieningen. In de eerste plaats worden er Arborloos, familiale toiletten, gebouwd. Deze eenvoudige constructies kunnen overal voor weinig geld geïnstalleerd worden.