SPP

Service des Pompes et des Puits
Kayes Cercle Yélimané

De Cercle van Yélimané telt 178.000 inwoners verdeeld over 12 Communes die in het totaal 92 dorpen tellen.

  1. De eerste taak van de SPP ploeg is het installeren van het plaatselijk watercomité. Dit comité zorgt voor de organisatie van de waterbedeling, de inning van het geld en het klein onderhoud van de installatie. Zij zijn de basis van de duurzaamheid.
    De verantwoordelijken van het watercomité krijgen de nodige opleiding. De voorkeur gaat uit naar een comité van vrouwen.

  2. De tweede taak is in het dorp de drinkwatervoorziening veilig stellen door groot onderhoud of herstel van pompen, putten of zuiveringinstallatie. Binnen de mate van de mogelijkheden worden defecte pompen hersteld of vervangen en worden installaties verbeterd of aangepast. Hierbij wordt ook de waterkwaliteit gecontroleerd en waar nodig zachte technieken voor waterzuivering aangeleerd. Hierbij is hergebruik van afvalwater primordiaal. Ook wordt waterharvesting in de praktijk gebracht.

  3. De derde taak is voorlichting geven op het vlak van sanitatie en hygiëne. Dit gebeurt door middel van een filmvoorstelling. Door middel van filmpjes wordt op aanschouwelijke manier de noodzaak van hygiëne en milieuzorg aangeleerd.

  4. De vierde taak is het installeren samen met de bevolking van de sanitaire voorzieningen. In de eerste plaats worden er Arborloos, familiale toiletten, gebouwd. Deze eenvoudige constructies kunnen overal voor weinig geld geïnstalleerd worden.

  5. Tenslotte maakt de ploeg een actieplan voor de komende jaren voor eventuele meer ingrijpende verwezenlijkingen zoals het slaan van diepteputten voor fossiel water en het bouwen van eventuele watertorens. Tevens verzamelen in opdracht van wetenschappelijke instellingen gegevens voor wetenschappelijke verwerking.

Een SPP ploeg is samengesteld uit twee technisch opgeleide mensen die in een 4 x 4 wagen de dorpen bezoeken. De wagen is uitgerust voor reparaties aan pompen en eventueel herstelling van putten en pompen. Hij is uitgerust met didactisch materiaal. Na een periode heeft er een ploegenwisseling plaats en wordt op de uitvalsbasis de voorbije periode verwerkt administratief en technisch. Deze uitvalsbasis beschikt over de nodige uitrusting zoals computer, telefonie en draaibank.

Gezien de algemene verspreiding van de mobiele telefoon zal deze ingezet worden voor de monitoring van de problemen rond watervoorziening. Deze “hulplijn” zal het de dorpen mogelijk maken in contact te blijven met de ploegen en advies in te winnen of technische bijstand te vragen.