SPP

Service des Pompes et des Puits au Mali (SPP Mali)

 

Een oud zeer is en blijft dat een waterput die niet onderhouden wordt vaak een kort leven beschoren is. Een telling van Unicef constateerde dat in Mali 34% van de waterputten buiten gebruik is.

De oorzaak is vaak dat de goedbedoelde projecten geen rekening houden met langdurig onderhoud. Of dat men werkt met pompen waarvan de herkomst niet bekend is en er dus geen wisselstukken te vinden zijn. Ook is dikwijls niemand ter plaatse verantwoordelijk of opgeleid voor het onderhoud.

Daarom richten wij lokale SPP-comités op. Dit is een samenwerkingsverband dat moet instaan voor de realisatie en vooral het onderhoud van watervoorzieningen. Een soort aangepaste watermaatschappij dus.

Hierbij doet Watafrik de initiële investering. Het plaatselijk comité int een bijdrage van de bevolking (eigenlijk bij wet verplicht in Mali) en verzorgt met deze inkomsten het onderhoud en eventueel bijkomende investeringen.

Een waterput is goed, een onderhouden waterput is beter.
Dit initiatief moet voorkomen dat er meer waterputten komen die niet functioneren. Ook moet hierbij de lokale wetgeving gerespecteerd worden.

De taken van de reizende SPP ploeg zijn:

De eerste taak van de SPP ploeg is het installeren van het plaatselijk watercomité. Dit comité zorgt voor de organisatie van de waterbedeling, de inning van het geld en het klein onderhoud van de installatie. Zij zijn de basis van de duurzaamheid.
De verantwoordelijken van het watercomité krijgen de nodige opleiding. De voorkeur gaat uit naar een comité van vrouwen.

De tweede taak is in het dorp de drinkwatervoorziening veiligstellen door groot onderhoud of herstel van pompen, putten of zuiveringsinstallatie. Binnen de mate van de mogelijkheden worden defecte pompen hersteld of vervangen en worden installaties verbeterd of aangepast. Hierbij wordt ook de waterkwaliteit gecontroleerd en waar nodig zachte technieken voor waterzuivering aangeleerd. Hierbij is hergebruik van afvalwater primordiaal. Ook wordt “waterharvesting”, het opvangen van bijvoorbeeld regenwater, in de praktijk gebracht.

De derde taak is voorlichting geven op het vlak van sanitaire voorzieningen en hygiëne.

De vierde taak is het installeren samen met de bevolking van de sanitaire voorzieningen. In de eerste plaats worden er Arborloos, familiale toiletten, gebouwd. Deze eenvoudige constructies kunnen overal voor weinig geld geïnstalleerd worden.