logo Instagram

TURKANA TREES FOR LIFE (TTFL)

Turkana is een semi woestijn gebied in het noorden van Kenia. Het is grotendeels bevolkt door een half miljoen nomaden.

Regelmatige droogteperioden zijn catastrofaal voor mens en dier waarbij kinderen en vee de eerste slachtoffers zijn. Wie herinnert zich de honderden stuks dood vee niet, verspreid in de woestijn, omgekomen van dorst en gebrek aan voedsel.
De regering in Nairobi heeft plannen uitgewerkt om deze nomaden een sedentair bestaan te bieden.

Steun dit project
Eén boom kost slechts 25 euro.

Dit biedt mogelijkheden voor onderwijs en gezondheidszorg maar tast hun historische levenswijze aan. Toch biedt deze regio mogelijkheden mits de gepaste investeringen.

Daar ontwikkelt Watafrik een pilootproject dat een sprong voorwaarts moet zijn in duurzame voedselvoorziening. Het planten van bomen met tussenin groenten kan voor velen voedsel verschaffen. Het zal de verwoestijning tegenhouden en een vast inkomen verschaffen.

Het zal tevens een aantrekkingspool zijn voor de rondtrekkende bevolking.

Volgende fases worden de volgende periode ontwikkelt:
Aanschaf 100ha grond, omheinen perceel boren waterput, eerste bouwwerk; planten 10.000 bomen, starten groentekweek tussen bomen; opleidingscentrum; bouw verwerkingseenheid groenten en fruit; commercialisatie verkoop producten.