logo Instagram

TIBISSA MALI

Dat water een recht is staat prioritair in onze werking. Dat met dit water prioritair gezond en permanent voedsel moet gekweekt worden voor de gemeenschap vloeit hieruit voort.
Bij gebrek aan water en de middelen om een moestuin te realiseren moeten de vrouwen van het dorp Tibissa zich onderhouden met activiteiten die henzelf en de omgeving meer schade toebrengen dan inkomsten.
De houtkap voor houtskool in het reservaat brengt blijvende schade aan in dit natuurreservaat en brengt nauwelijks voldoende op om het gezin te onderhouden.
Vele jonge vrouwen emigreren daarom in de hoop een beter leven te vinden in Kita of Bamako waar hen alleen de prostitutie wacht.
Degene die achterblijven worden quasi aan hun lot overgelaten.

De mannen emigreren en trekken naar het "beloofde land" Europa waar volgens degenen die hen voorgingen welvaart en respect wacht.
Met dit project willen wij in Tibissa, ter plaatse werk verschaffen en de gehele gemeenschap een humaan leven geven.
Aan de basis ligt de sensibilisering en de opleiding: overtuigen dat de toekomst ter plaatse kan liggen en de nodige kennis op het vlak van tuinbouw bijbrengen.
Op een door de coöperatie beheerde moestuin, krijgen 150 vrouwen een klein perceel dat ze autonoom moeten bewerken.
De coöperatie verzorgt de omheining, installeert de watervoorziening met zonnepanelen en vier waterbekkens. Ze zorgt dat voldoende compost geproduceerd wordt om de moestuin te bemesten.

Ook wordt klein tuinmateriaal zoals spades, gritsel, snoeimessen ter beschikking gesteld.
Met de verkochte opbrengst van de moestuin wordt aan de dames een inkomen verschaft en heeft de gemeenschap voldoende voedsel voor een gezonder bestaan. Wanneer de dagelijkse zorg voor eten verminderd, wordt er ruimte geschapen voor andere economische activiteiten. Er zijn geen maanden van voedseltekort meer en de vrouwen krijgen een humaan leven.
Wanneer de basisbehoeftes in het dorp voldaan zijn komt er ruimte voor andere activiteiten en zal de emigratie stoppen.
Dit project kan als piloot dienen voor de omliggende dorpen en gehuchten.

steun dit project